WORLD BUSINESS EUROPE

Eğitim Programları AB süreci Türk ekonomisini ve Türk ekonomisinin lokomotifi konumundaki temel sektörleri doğrudan etkilemektedir. Bu anlamda ilgili kurum ve kuruluşların süreçte bilinçli olarak yol olması ve bu kurum ve kuruluşların yöneticilerinin gerekli bilgi seviyesine ulaşması hayati önem taşımaktadır. İşte bu amaçla, WBE, Avrupa Birliği’nin kalbi konumundaki Brüksel’de ihtiyaca yönelik olarak eğitim programları organize etmekte ve müşterilerinin AB kurumlarında çalışan uzmanlar tarafından birinci elden bilgilendirilmesini sağlamaktadır.

 

Eğitim Programları AB süreci Türk ekonomisini ve Türk ekonomisinin lokomotifi konumundaki temel sektörleri doğrudan etkilemektedir. Bu anlamda Türk şirketlerinin süreçte bilinçli olarak yol olması ve bu şirketlerin yöneticilerinin gerekli bilgi seviyesine ulaşması hayati önem taşımaktadır. İşte bu amaçla, WBE, Avrupa Birliği’nin kalbi konumundaki Brüksel’de ihtiyaca yönelik olarak eğitim programları organize etmekte ve müşterilerinin AB kurumlarında çalışan uzmanlar tarafından birinci elden bilgilendirilmesini sağlamaktadır. Bu eğitim programları AB’nin genel işleyişi ile ilgili olabileceği gibi “rekabet politikası”, “ticaret politikası” gibi özel şirketleri doğrudan etkileyecek temel politikaları ile ilgili de olabilmektedir. Programlar ihtiyaca uygun olarak uzmanlarımız tarafından şekillendirilmektedir.

WBE üyelerine yönelik olarak gerek internet üzerinden (e-learning) gerekse geleneksel yönetemlerle eğitim programları düzenlenecektir. Eğitimlerin kapsamı, danışmanlık sunulan alanlara paralel olarak ve işadamlarının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecektir.

WBE, Brüksel’den koordine edilecek şekilde, tüm Avrupa ve Türkiye’deki üyeleri ile hem Türkiye-AB ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde ve tam üyelik perspektifi çerçevesinde devam etmesine hem de Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin artmasına katkı sağlayacak şekilde lobi faaliyetleri sürdürecektir.

WBE, Brüksel’de oluşturacağı profesyonel kadro ile üyelerine Avrupa Birliği, yatırımlar, rekabet politikası, ticaret ve malların serbest dolaşımı, finansman, yeni sektörler ve marka oluşumu gibi konularda eğitim hizmetleri sunacaktır.

1.           İhracat – Dış Ticaret Kamp Programı

2.           Sağlık Turizm Kamp Programı

3.           Uygulamalı Devlet Destekleri Sertifika Programı

4.           Ticaret Bakanlığı Teşvikleri Uygulama Eğitimi

5.           Marka Yönetimi ve Markalaşma Eğitimi

6.           Etkili Konuşma Sanatı ve Liderlik Eğitimi

7.           AB Hibe Projeleri Hazırlama Eğitimi

8.           Devlet Destekleri Eğitimi

9.           E-Pazarlama – E-İhracat Eğitim Programı

10.         İhracat ve Dış Ticaret Kamp Programı

11.         İhracatta Müşteri Bulma Teknikleri Eğitimi