WORLD BUSINESS EUROPE

inovasyonun hangi yöntemlerle, hangi süreçlerle, hangi araçlarla kurgulanacağını konuşmak üzere İNOVASYON, AMA NASIL?                                                                                                                   Şubat 2019 Pazartesi günü 13:45 - 17:00 saatleri arasında İzmir’de (EİB Genel Sekreterliği) bir araya geliyoruz.
Dr. Umut Ekmekçi tarafından “İNOVASYON, AMA NASIL?” başlıklı sunumun yapılacağı bilgilendirme ve deneyim paylaşım toplantısında İnoSuit Programı katılımcısı firmalar ve mentorlar başarı hikâyelerini aktaracaklar.