WORLD BUSINESS EUROPE

 

World Business Europe WBE

Türkiye, Belçika ve Avrupa’da yeni işlerin kurulması ve genişletilmesi, söz konusu ülkeler arasındaki ticaretin desteklenmesi,

diğer iş bağlantılı faaliyetlerde bulunmak isteyen şirketlere yardımcı olunması için geniş hizmetler sunmaktadır:

Şirketimiz, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

•             Gerek Türkiye'de, gerek Belçika'da, gerek Avrupa'da kurulmuş olan Ticaret ve Sanayi Odaları, Ziraat Odaları, Meslek Odaları, Bankalar birliği ve benzerleri,
aynı gaye ile kurulmuş federasyonlar ve konfederasyonlar ile Türklerle yabancıların ortaklaşa kurmuş oldukları aynı ve benzer gayeli derneklerle dernek amacına uygun olarak işbirliği ve haberleşme münasebetleri kurmak,

•             Türkiye ile Belçika ve Avrupa’yı ilgilendiren şirket amacına uygun konularda incelemeler yapmak ve bunların neticelerini üyelerine, ilgililere ve ilgili makamlara duyurmak,

•             Güncel ekonomik veya mesleki konularda, bilgi aktarmak amacıyla düzenli olarak toplantılar, konferanslar düzenlemek,

•             Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak fuarlar ve sergilere katılmak, bu fuar ve sergilerin kurulmasında ve organizasyonlarında yardımcı olmak,

•             Şirketin amacına uygun olarak üyelerinin bilgilenmelerini ve aydınlanmalarını sağlamak, iş ilişkilerini geliştirmek veya sosyal amaçlarla bir araya gelmelerini temin etmek,
bu konularda toplantılar düzenlemek ve bu konularla ilgili gerekli çalışmalar yapmak ve tedbirler almak,

•             Türk, Belçikalı ve Avrupalı firmalara destek verip yönlendirmek, Belçika ve Avrupa ile iş yapmak isteyen Türk firmalarına veya Türkiye ile iş yapmak isteyen Belçika ve Avrupalı firmalarına lüzumlu bilgileri vermek,       

•             Ticari ve mesleki uyuşmazlıklarda hakemlik veya danışmanlık yapmaya yardımcı olmak,

•             Belçika'ya, Avrupa'da, Türkiye'ye ve başka ülkelere seyahatler düzenlemek,

•             Bakanlıklar, resmi ve özel daire müesseseler ile Büyükelçilikler, Konsolosluklar, Ticaret Ataşelikleri ve ilgili tüm kuruluşlar nezdinde şirketin amacı doğrultusunda girişimlerde bulunmak.

•             Türkiye, Belçika ve Avrupa arasında, sosyal, kültürel ve ekonomik iş birliğini geliştirmek;

•             Türkiye'nin imajını Belçika ve Avrupa'da yükseltmek, aynı şekilde Belçika ve bölgelerinin ve Avrupa'nın imajını Türkiye'de yükseltmek;

•             Direkt ya da endirekt olarak ortak veya satış partneri bulunmasında yardımcı olmak;

•             Türk, Belçika veAvrupa pazarı hakkında sektörsel bilgileri sağlamak;

•             Türk, Belçika ve Avrupa ekonomisinde yer alan gelişmeleri takip etmek;

•             İthalat / ihracat konusunda bilgi vermek;

•             Türkiye'ye gelen ve Belçika'ya veya Avrupa'ya giden ticari ve siyasi heyetlere rehberlik yapmak;

•             Türk, Belçikalı ve Avrupa’lı firmaların şirketimizi ağından faydalanmasını sağlamak;

World Business Europe, tüm hizmetlerini tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak sürdürmektedir.

 

Üyelerimiz tüm hizmetlerimizden ayrıcalıklı koşullarda yararlanırlar.